شرایط سلب حضانت بدلیل بیماری روانی

آیا دادگاه برای درخواست سلب حضانت بدلیل بیماری روانی مدرکی جهت اثبات عدله میخواهند ویا درخواست زوج کافیست؟ استفاده از داروهای آرامبخش که پزشک متخصص مغز و اعصاب تجویز کرده کافی میباشد؟

23 مرداد 1400 82

باسلام در صورتی که زوجه مبتلا به اختلالات روانی باشد که بنا به تشخیص پزشکی قانونی قابل درمان مشخص گردد حق حضانت فرزند برای مادر محفوظ خواهد ماند اما چنانچه برای قاضی محرز گردد که در طول دوره درمان مادر قادر به مراقبت و تربیت فرزند خود نیست، دادگاه می تواند حضانت طفل را تا پایان دوره مداوا و پس از تایید پزشکی قانونی مبنی بر سلامت روانی از مادر سلب کرده و به پدر یا شخص دارای صلاحیت دیگری واگذار نماید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی