میزان درصد دیه و ارش صدمات وارده

سلام میخاستم میزان دیه ای ک دادگاه حکم داده بدونم درصد دقیق دیه وارش

25 مرداد 1400 100

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی