حق فسخ معامله با استناد مستحق للغير درآمدن قسمتي از مبيع؟

سلام، زمینی به مساحت سی و چهار هزار متر مربع معامله شده است ، در حال حاضر مشخص شده است که حدود شش هزار متر مربع آن مستحق للغیر است . نکته ای که وجود دارد این است که مبلغ معامله به صورت کلی نوشته شده است و مبلغ به ازای هر متر مربع مشخص نشده است ، آیا خریدار می تواند فقط نسبت به شش هزار متر مربع معامله را فسخ کند ؟

26 مرداد 1400 101

سلام
كاربر گرامي در فرض سوال شما به استناد ماده ٣٥٥ و ٣٨٥ قانون مدني،در صورتي كه زمين مورد معامله به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نباشد،در صورتي كه حين تسليم كمتر از مقدار معين درآيد مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت.به عبارتي شما بعنوان خريدار فقط حق فسخ معامله را دارا مي باشيد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی