وضعیت چک که نقدی تسویه نمودم چگونه است ؟

سلام من ۴سال پیش ۳فقره چک بابت تعمیر متور ماشین بمکانیک دادم وبعلت مشکلات زیاد بعداز تعمیر متور چکهارو پاس نکردم بعداز تعمیر اساسی نقدا بامکانیک تسویه کردم و خاستار لاشه چک شدم جواب مکانیک براین بود که من باید بالوازم فروش وتراشکار تسویه کنم چکهارو برگردونم طی این مدت چندبار خواستارلاشه چک شدم ولی همون جواب همیشگی حالا بعداز گذشت ۴ سال چکها برگشت شده ادعای طلب ازمن دارنکه مبلغ ۱۷۰۰۰۰۰۰ملیون ریال شده ۴۰۰۰۰۰۰۰ ملیون ریال وشورای حل اختلاف شعبه۷۰۹مجتمعشماره شانزده بعثت بابت رسیدگی بموضوع احضاریه داده درصورتی که محل زندگی من پیشوا ورامین است ۲ مطالبه کننده چک اقای مهدی ولایی ولی پور هستن وصادر کننده ابلاغ خانم معصومه ولایی ولی پور و بازرس رسیدگی هم خانم معصومه ولایی ولیپور درزمان رسیدگی به پرونده من اصلا حرف منو قبول نکردن وهرجور که دلشون خواست رای صادر کردن تاحتی فورجه بمن ندادن برم سراغ مکانیک شاید مشکل حل بشه فورا اقساط بریدن که ۳۰ هرماه ۷۰۰ هزارتومان بحسابشون واریز کنم حالا شما راه حل بمن نشون بدید

28 مرداد 1400 61

سلام
کاربر محترم پاسخ شما در موضوع سوال به شرح ذیل است
۱- برای پرداخت نقدی باید ادله اثباتی داشته باشید
۲- در مورد مطالبه وجه چک احتمال زیاد چک در بانکی از شعب تهران برگشت زده شده و مطابق قانون دارنده حق شکایت در تهران دارد
۳- اگر رسیدگی کنندگان و صادر کنندگان با دارنده چک رابطه نسبی داشته باشند از موارد رد دادرس و قابل اعتراض است
۴- با فرض اینکه رای صادر و اقساطی شدن را امضا نمودید و اعتراض نداشتید عملا دادنامه را قطعی نمودید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی