رفع توقیف سند منزل که ضمانت بدهی است چگونه آیت

با سلام برادر م مبلغ ۲۵۰میلیون از کسی پول بابت سرمایه گذاری گرفته بعد مدتی طرف گفته من منصرف شدم پولم را بدهید بعدبخاطرگدشت زمان طرف ۴۰۰میلیون بخاطردیرکردوسودپول میخواهد یعنی ۶۵۰میلیون پس بدهد که مجبور میشه مدارک خانه اش رازداری امانت تا پرداخت پول با وساطت ریش سفیدان جمعا۵۰۰بدهدکه ۲۵۰اصل پول پرداخت میکند۲۵۰بابت دیرکردسودمیمانددراین شرایط براددستگیرکردند زندانی شدن که نتوانست باقی مانده پول را بدهد حالا طرف رفته حکم تخلیه خانه را گرفته بنظر شما ازچه طریقی وچه نوع شکایتی کنیم راهنمای کنیدسپپاسگزارم

29 مرداد 1400 74

سلام
کاربر محترم اولا باید بررسی شود سند ملک با چه شرایطی در اختیار طلبکار قرار گرفته !؟ ضمانت بوده ؟ یا امانت ؟ که البته بنظر می رسد که عرفا کلمه امانت را بکار بردید
ثانیا توافقات بر سود تجارت بر چه مبنایی صورت گرفته ؟ و ایا اساسا تجارتی انجام شده یا خیر ؟
لهذا بدون داشتن این اطلاعات مشاوره حقوقی مناسب انجام نخواهد شد .
در صورت تمایل می توانید از طریق سایت رزرو تلفنی را با وکیل مورد نظرتان انجام و مشاوره حقوقی تلفنی داشته باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی