نحوه وصول مهریه ومیزان به اجرا گذاشتن ان

سلام وقت بخیر آیا پرداخت مهریه بیش از 114 سکه لغو شده است ؟

30 مرداد 1400 65

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی