مستثنیات دین و توقیف ملک

قصد جدایی از همسرم رو دارم و دوتا فرزند داریم. طبق قانون حضانت پسرم که 10سالش هست با من هست و حضانت دخترم سال دیگه که 7سالش شد بامن میشه. یه خونه در اصفهان که حدود یک میلیارد ارزش دارد دارم و ظاهرا دادگاه اون رو مصادره نمیکنه چون تنها سرپناه هست. فقط اینکه خانه 3دانگ 3 دانگ بین من و همسرم هست. اون 3دانگ رو ازم میگیرن؟ بخاطر گرفتن وام مسکن 3دانگ 3دانگ کردیم.

30 مرداد 1400 102

با سلام
کاربر محترم سه دانگ از خانه متعلق به همسرتان می‌باشد و در مورد سه دانگ دیگر نیز مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جز مستثنیات دین محسوب میشود و قابل توقیف نیست مگر اینکه قیمت آن سه دانگ از شأن عرفی شما بیشتر باشد که مازاد بر آن ممکن است توقیف شود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی