به دلیل افزایش نفقه طبق تورم شاخص بانک مرکزی امسال نتونستم نامه افزایش نفقه راازاجرای احکام دریافت کنم لطفا راهنمایی کنید

ضمن عرض سلام وادب اینجانب درسال 1393 از شوهرم جدا شده و هرساله نفقه دو فرزندم که حضانت آنها بر عهده من می باشد طیق تورم و شاخص بانک مرکزی اضافه می شود ولی امسال هنوز نتوانستم نامه افزایش نفقه را از اجرای احکام اصفهان دریافت کنم و دلیل آن را عدم اعلام شاخص بانک مرکزی در سال 99 اعلام می کنند خواهشمندم راهنمایی کنید از چه طریق می توانم اقدام کنم.

نظر سوال کننده به پاسخ:
طلاق به صورت توافقی بوده و قرار شده هرسال طبق شاخص بانک مرکزی افزایش پیدا کند که امسال نتوانستم نامه را به دلیل عدم اعلام شاخص بانک مرکزی بگیرم می خواستم ببینم چه راهی وجود دارد که من بتوانم نامه افزایش نفقه را دریافت کنم با توجه به اینکه شاخص بانک مرکزی هنوز اعلام نشده
30 مرداد 1400 98
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی