عدم انجام تعهد کتبی در دادگاه برای پرداخت مهریه ؟

تعهدنامه پرداخت مهریه درصورت عمل نڪردن فروش یڪ باب منزل که سندآن درپرونده وجود داردوطرف باسندآزاد میباشد قاضےاول تعهدنلمه روقبول کردحالازده زیرش میگه صبرکن وطرف اعسار داده ودر جلسه حضورنداشته واعسارباطل شده حالاچیکاربایدبڪنم

30 مرداد 1400 90

سلام
کاربر محترم هر چند سوال شما واضح نیست اما اگر زوج در پرونده مطالبه مهریه با ارایه مدارک آپارتمان تعهد به فروش آپارتمان و پرداخت مهریه نموده و به آن عمل نکرده و اقدام به طرح دعوی اعسار کرده است ، دو فرض را باید در مورد سوال در نظر بگیریم
اول: آپارتمان تنها دارایی مورد سکونت زوج باشد که تعهد بر فروش آن الزام آور نیست چون آن یک آپارتمان جزء مستثنیات دین است .
دوم : آن آپارتمان ، ملک غیر از محل سکونت زوج است که در صورت کفایت مبلغ با بدهی مهریه طرح دعوی اعسار محکوم به رد است و در صورت عدم انجام تعهد بر فروش ، چنانچه ملک سند داشته باشد قابل توقیف ثبتی و فروش از طریق مزایده است و در صورتیکه‌قولنامه ای است برابر قانون اجرای احکام قابل توقیف و ارزیابی و مزایده است

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی