نحوه پیگیری عضویت تعاونی چگونه است ؟

اگر بخواهیم برای تعاونی مرزنشینان بخش خشکیبیجار که سال ۸۱ عضو شدیم ولی اسم ما تو سیستم یکپارچه پیام میده شما عضو تعاونی نیستید

31 مرداد 1400 79

سلام
برای پیگیری عضویت خودم علت ارسال از سامانه مبنی بر عدم عضویت ، ابتدا با مدارک مالکیت سهام به تعاونی مربوطه مراجعه نمایید در صورت عدم پاسخگویی به اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان مربوطه مراجعه نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی