خسارت بعلت مستحقق للغیر بودن مبیع

سلام ، شخصی به طور غیر قانونی متصرف جزیی از یک ملک بوده است ، مالک اصلی ملک حکم خلع ید گرفته بوده است علیه متصرف ، سپس متصرف به بنده مراجعه می کند و با توجه به اینکه ملک حدی به حدی بوده است ادعا می کند که این بخش از ملک که محکوم. شده است جز املاک مورث من می باشد و من هم چون حدود املاک مورث خود را دقیق نمی دانستم به عنوان ثالث به حکم اعتراض کردم و متاسفانه هیات کارشناسی اشتباها اعلام می کنند که جزیی از ملک متعلق به مورث بنده است و به تبع آن هم قاضی تجدیدنظر رای به نفع بنده می دهد و حکم قطعی خلع ید را که من به عنوان ثالث به آن اعتراض کرده بودم متوقف می کند، متصرف هم مبلغی به من پرداخت می کند و طی قراردادی مقداری که در تصرفش بوده است را از من خریداری می کند ، بعد از گذشت یک سال بنده خودم با بررسی متوجه میشم که هیات کارشناسی اشتباه کرده اند و ملک من جای دیگری است و قاضی تجدیدنظر هم به تبع نظر کارشناس اشتباه رای داده است ، الان قصد دارم تامین دلیل کنم و ملک دوباره کارشناسی شود و قرارداد را فسخ کنم ، سیوالم این است که آیا من باید به نرخ روز به متصرف یا همان خریدار غرامت بدهم ؟؟ (چونکه قاضی و هیات کارشناسی اشتباه کرده بودند و در رای صادره من را مالک شناخته بودند و این انصاف نیست که به خاطر رای اشتباه قاضی تجدید نظر من غرامت دهم )، لطفا به این سیوال پاسخ دهید که آیا من باید فقط مبلغ قرارداد را به خریدار عودت دهم یا اینکه باید به نرخ روز به ایشان غرامت دهم ؟

01 شهریور 1400 79

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی