تبدیل مجازات حبس تعزیری

سلام قاضی برای من رای دیه و شش ماه حبس تعزیری داده ایا حبس تعزیری قابل تبدیل هست که به صورت جریمه پرداخت بشه

02 شهریور 1400 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی