مطالبه وجه چک برگشتی برای خرید کامپیوتر به چه شکل است ؟

سلام به شخصی ملک فروختم 15 میلیون ت چک به تاریخ 1 ماه بعد داده قبل از یک ماه از من یه کامیوتر به مبلع 15 م خرید 15 م از حساب فامیل خود به حساب مادرم که کامپیوتر مال اون بود ریخت حال رفته شکایت کرده اون 15 میلیون رو بابت چک معامله ملک من به حساب مادرم ریخته دادگاه هم حرف اونو قبول کرده چیکار کنم با تشکر

05 شهریور 1400 66

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی