مطالبه وجه چک برگشتی

با سلام بنده یک سال پیش زمینی را فروختم خریدا 15 م چک به تاریخ یک ماه بعد داد بعد از دو هفته ایشان از من 2 عدد کامپیوتر به مبلع 15 خریداری کردند کامپیوتر ها مال مادرم بود بنده شماره حساب مادرمو دادم ایشان 15 م را از حساب فامیلهای خود به حساب مادرم واریز کردند حال رفته اند با زیرکی شکایت کرده اند که 15 میلیون تومان واریزی از بابت چکی بود که با من معامله کرده اند ایشان می گویندهنگاه واریز پول چک را از من گرفته اند در حالی که در تاریخ چک ایشان چک را پاس نکرده و من چک را برگشت و پولم را گرفتند ایشان می گویند که من به او کپی چک را به صورت رنگی داده ام و او را فریب داده ام حال دادگاه مرا محکوم کرده ولی 20 روز وقت اعتراص گذاشته خواهش می کنم راهنمایی ام بفرمایید

05 شهریور 1400 67

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی