آیا خرید و سرمایه گذاری در ترکیه با ایران متفاوت است ؟

سلام من میخوام در ترکیه با سرمایه گذاری پاسپورت ترکیه را بگیرم آیا با توجه به اینکه من ایرانی هستم و قوانین ما با ترکیه فرق داره که در ترکیه وقتی ملک میخری ۵۰ درصد برای شماست و ۵۰ درصد همسر در این موارد قانون ما حاکم هست یا قانون آنها

05 شهریور 1400 90

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی