محاسبه مبلغ دیه سال 1400

سلام مبلغ دیه زیر جقدر میشه ؟ دادنامه زده : سه و هفتاد و پنج هزارم دیه کامل بابت سه عدد قرمزی ساعد راست ،و منطقه قرمز شدگی بازوی راست و خلف پای راست در حق شاکی ممنون میشم میلغ رو به من بفرمایید بر اساس سال ۱۴۰۰

نظر سوال کننده به پاسخ:
108 میلیون تومان برای سه و هفتادو پنج هزارم دیه کامل ؟؟ مطمئن هستین عزیزم ؟
06 شهریور 1400 104

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی