احراز شهید بودن در حین خدمت

سلام پدر بنده کارمند ارتش بوده که به همراه راننده خو سوار بر جیپ ارتش در مسیر بازگشت از محل کار به سمت خانه دچار حادثه شده و فوت میکند و در گذارش فوت ارتش نوشته شده فوت حین انجام وظیفه،آیا پدر بنده شهید محسوب میشود که پیگیر بشوم یا خیر؟باتشکر

07 شهریور 1400 83

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی