مطالبه وجه چک سرقتی بدون شکایت امکان دارد ؟

سلام من چک رو مفقودی زدم ایا میتوانند کسی که دستشه بدون شکایت ان را پول کند؟؟؟

09 شهریور 1400 68

سلام
کاربر محترم دارنده چک برای مطالبه وجه چک باید اقامه دعوی مطالبه وجه چک نمایید که در این صورت چون اعلام مفقودی شده بانک در گواهی عدم پرداخت اعلام مفقودی از سوی مرجع قضایی قید می کند.و در زمان طرح دادخواست شما باید در دادگاه حاضر و دفاعیات لازم را به عمل آورید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی