ایا نقض دادنامه بدوی در دادگاه تجدید نظر امکان دارد ؟

با سلام. در جریان پرونده ی مشارکت در ساخت مسکن، بدلیل اتمام مهلت ساخت، مالک دادخواست فسخ قرارداد دادند، در صورتیکه طبق قرارداد افزایش زمان ساخت تنها مشمول جریمه ی دیرکرد می‌شود و در واقع انتهایی ندارد. فقط و فقط در صورتی امکان فسخ وجود دارد که عملیات اجرایی به مدت سه ماه متوقف شود.لذا چون شرایط فسخ محقق نگردیده در دادگاه بدوی رأی بر بطلان دعوی صادر شد. حال سوال بنده اینست که در تجدید نظر آیا امکان دارد که کلا رای به نفع خواهان شود و یا حکم بطلان دعوی به قرار رد دعوی تغییر پیدا کند. با سپاس

10 شهریور 1400 71

سلام
کاربر محترم در فرض سوال و بیان شروط قرار داد امکان نقض این دادنامه در دادگاه تجدید نظر وجود ندارد مگر دلایل و مدارکی ارایه شود مه حق فسخ خواهان را اثبات نمایید مثلا صورتجلسه ثانویه باشد که توافق شده اگر تا ۱۸ ماه پروژه تمام نشد مالک حق فسخ دارد. ولاغیر

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی