تجدیدنظر خواهی ازرای شورا

سلام در شورای حل اختلاف پروندهه منو دست کاری می کردند بردن گوشی به جلسه شورا رو هم منع نمی کردن من از جلسه با گوشی صدا برداری کردم. الن شنیدم جرمه من صدای جلسه را که قاصی منو بر خلاف خواسته محکوم میکرد صبط کرده و گذاشتم روی پرونده تجدید نظر من می دونم تجدید نط حتما حرف خلاف قاصی رو نقص می کنه ولی قاصی فهمید جلسه را صدا برداری کردم عصبانی و گفت اشی برای من خواهد پخت ایا پرونده من در تجدید نظر با مشکل روبرو میشه لطفا راهنمایی بکنین

10 شهریور 1400 52

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی