نحوه محاسبه نفقه چگونه است ؟

نفقه چگونه حساب میشود؟ تیر ۹۷ عقد و اسفندازدواج کردم.فوق لیسانس هستم.قبلا شاغل بودم ولی قبل ازدواج استعفا دادم و خانه دار هستم.

نظر سوال کننده به پاسخ:
لطفا حدودی نفقه بنده رو بفرمایید.توضیح شما در تمام سایتا موجود هست.فوق لیسانسم.درمنطقه پونک بزرگ شدم.پدرم نظامی هستن و زندگی خوب و راحتی از ابتدا داشتم.قبلا ازدواج شاغل بودم.همسرم مسانگین ۱۴ میلیون درامد داره.خونه دارد و اجاره میگیرد و در پونک رهن کردیم.خواهش میکنم حدودی بفرمایید
10 شهریور 1400 104

سلام
کاربر محترم محاسبه نفقه توسط کارشناس رسمی یا خبره منتخب از سوی دادگاه انجام می شود و به چند شاخص وابسته است ۱- وضعیت خانوادگی زوجه ۲- تحصیلات ۳-شاغل بودن یا نبودن زوجه ۴- شهر و محل سکونت
با توجه به موارد فوق ممکن است در یک شهر برای دو نفر خانم نفقه متفاوت تعیین گردد .

با توجه به مطالبی که بیان نمودید و محل اقامت تهران ممکن است نفقه شما بین یک میلیون تومان تا یک میلیون پانصد هزار تومان تعیین گردد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی