نحوه محاسبه نفقه چگونه است ؟

نفقه چگونه حساب میشود؟ تیر ۹۷ عقد و اسفندازدواج کردم.فوق لیسانس هستم.قبلا شاغل بودم ولی قبل ازدواج استعفا دادم و خانه دار هستم.

10 شهریور 1400 146

سلام
کاربر محترم محاسبه نفقه توسط کارشناس رسمی یا خبره منتخب از سوی دادگاه انجام می شود و به چند شاخص وابسته است ۱- وضعیت خانوادگی زوجه ۲- تحصیلات ۳-شاغل بودن یا نبودن زوجه ۴- شهر و محل سکونت
با توجه به موارد فوق ممکن است در یک شهر برای دو نفر خانم نفقه متفاوت تعیین گردد .

با توجه به مطالبی که بیان نمودید و محل اقامت تهران ممکن است نفقه شما بین یک میلیون تومان تا یک میلیون پانصد هزار تومان تعیین گردد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی