;
ادعای مالکیت زمین به عنوان ورثه اجدادی امکان پذیر است ؟

سلام بنده زمین کشاورزی داریم از اجدادمان ارث رسیده اجدادمان زمین را احیا کردن از کسی نخریدم حدودا 80 سال پیش ی آقا 6 سال پیش سند آورد که 2 هکتار از پدرم خریده و ماهم تحویل دادیم امسال رفته زمین را به سه قسمت تقسیم کرده میگه ما ورث هستیم بدون هیچ مدرکی شکایت عدوانی کردم اناطه صادر شد اثبات ماکیت در دادگاه مطرح کردیم ما سند نداریم شاهد داریم وکلا میگن شما نباید بگین سند داشت از پدرم خریدن دو هکتار زمینو شاید سند جعلی بود نمیان الان بیشتر ب تصرفشون تکیه میکنن تصرف از 10 هکتار دو هکتار بود وتصرفشون مبنی بر خرید از پدرم بو د البته تازه فهمیدیم سند را سوری بوده چکار کنیم

11 شهریور 1400 14

سلام کاربر گرامی علاوه بر توضیحات تلفنی که خدمت شما عرض شد توجه به نکات ذیل ضروریست :
۱- اگر سند صوری تهیه شده پس ادعای جعل منتفی است و شما باید صوری بودن معامله را ثابت کنید
۲- اگر تصویر سند عادی شما ادعا انکار و تردید نمایید و او باید اصل سند را ارایه دهد .
۳- اگر مدعی است که جزیی از ورثه تست باید ابتدا با ارایه گواهی حصر وراثت اثبات کند که ما الواسطه احدی از ورثه است .
۴- مالکیت اجدادی شما منشعب از قانون اصلاحات اراضی است که قابلیت استعلام از جهت کشاورزی را دارد
۵- استشهادیه محلی ممهور به مهر شورای روستا در خصوص تصرفات اجدادی تا زمانی که به تصرف شما در آمده است .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی