نحوه تقسيم سهم الارث فيمابين وراث؟

پول بازنشستگی مادر متوفی من به چه صورت تقسیم میشود؟

13 شهریور 1400 59

سلام
كابر گرامي هر آنچه از اموال شخص متوفي باقيمانده باشد به نسبت سهم الارث ميان وراث تقسيم ميشود.سهم دختر نصف سهم فرزند پسر مي باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی