آیا امکان تجمیع سوابق بیمه و اضافه نمودن آن در سوابق بیمه ای تامین اجتماعی وجود دارد؟

سلام. حدود ۱۷ سال سابقه پرداخت بیمه به صورت قراردادی در یک شرکت خصوصی در جاده مخصوص کرج دارم‌. مدتی در شهر سمنان در یک مغازه خدمات کامپیوتری بدون بیمه کار میکردم آیا اضافه کردن آن مدت به سنوات بیمه وجود دارد؟ و چه کاری باید انجام شود؟ متشکرم

15 شهریور 1400 108

بله می توانید سوابق بیمه ای خود را تجمیع و اضافه نمایید. البته با توجه به اینکه در دفتر خدمات کامپیوتری سابقه بیمه رد نشده است ابتدا می بایست از طریق تامین اجتماعی و ادعای وجود سابقه و یا طرح شکایت در اداره کار کارکرد خود را اثبات تا مدت بیمه آن لحاظ گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی