ایا دختر که در منزل است می تواند از پدر نفقه بگیرد ؟

گرفتن نفقه توسط دختری که در منزل هست از حقوق پدر برایش مشکلی پیش نمی اورد؟

16 شهریور 1400 60

باسلام :
کاربر محترم با توجه به اینکه تکلیف پدر تامین خوراک و پوشاک و مسکن برای فرزندان می باشد و شما در منزل پدر هستید امکان مطالبه نفقه وجود ندارد مگر اثبات کنید که خوراک و پوشاک و یا هزینه درمان را شخصا می پردازید که در این حالت نفقه گذشته قابل مطالبه نیست و حق مطالبه بر نفقه آینده متصور است .

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی