امکان فروش مال مشاعی ومود دارد؟

سلام وقت بخیر یه خونه دارم ورثه ای از۶ دنگ خونه ۵ونیم مال بنده اما۷۵درصدبرای خواهرم هست هرکاری میکنم یابیادسهم من بخره یا سهمش بفرش

16 شهریور 1400 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی