تسویه حساب ثمن ملک چگونه است؟

سلام در صورت آماده نبودن سند به جهت پروسه اداری جهت انتقال آیا راهی برای تسویه ملک هست تا آماده شدن سند

16 شهریور 1400 65

با سلام
با توافق خریدار وفروشنده میتوانید تعهد خود را از حضور در دفتر خانه جهت نقل وانتقال رسمی بصورت ارائه وکالتنامه محضری بلاعزل تغییر دهید وتسویه حساب کامل صورت پذیرد البته یاد اور میشود اخذ ویا تسلیم وکالت نامه خود تبعات واثاری دارد منجمله با فوت طرفین اثر قانونی نخواهد داشت

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی