ملکی ورثه ای در مزایده برنده شدم ولی در هنگام تحویل ملک تخریب شده بود آیا می توانم علیه وراث شکایت نمایم.

سلام خسته نباشید بنده یه مزایده خریداری کردم بعدازمزایده وراث خانه راتخریب کردن همه وسایل رو برداشتن سند به نام من زده شده خانه را تحویل گرفتم تامین دلیل کردم کارشناس اومده ‌بعد کلیه وسایل های که برداشتن رو فاکتور شو گرفتم تامین خواسته دادم اولین جلسه دادگاه دوتاازوراث اومدن گفتن که ماورنداشتیم ‌خانه قبل مزایده درتحویل یکی از وراث بوده من هم گفتم که نمی‌دونم کدام یک برداشتن به خاطر همین قاضی ری به بسته شدن پرونده داد والان ۲۰روز از ری میگزره ومیخوام که دوباره تامین خواسته بدم ولی می خوام کمک کنید که چه جوری میشه که تامین خواسته بدم ولی من رو نفرستن شورای حل اختلاف ‌هزینه دادرسی ورهم ندارم چه جوری میشه انجام داد

17 شهریور 1400 67

با توجه به اقرار سایر وراث مبنی بر اینکه ملک در ید احد از وراث بوده دعوی رد شده است. در حال حاضر بایستی دعوی حقوقی را بر علیه متصرف سابق مطرح نمایید . چنانچه خواسته را در دادخواست بالای بیست میلیون تومان مقوم نمایید پرونده در دادگاه بررسی می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی