حضانت فرزند پسر پس از ۷ سالگی با چه کسی می باشد

پسرم هفت سالشه طلاق بگيرم پسرمو ازم ميگيرن سه ساله دارم زجر ميكشم فقط بخاطر پسرم و ترس اينكه ازم بگيرنش دارم تحمل ميكنم ..بدون پسرم ميميرم

17 شهریور 1400 67
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی