;
ایا مسئول سقوط کارگر از ساختمان کارفرماست؟

سلام من برای ساختمان نیمه کاره خود فردی را به عنوان لوله کش بردم سر کار و در حین کار ایشان از بلندی افتاد پایین یکی از مهره های کمرش شکست از من طلب پول زیادی کردند و بعد حالا شکایت کردند و از آنجا با من تماس گرفتند که قرار است کارشناس بیاد سر ساختمان با توجه به اینکه کارگر ایمنی را رعایت نکرد و من به ایشان تذکر داده بودم و با خود نیز یک همراه نداشت من باید چکار کنم و روند این کار چی هست؟

18 شهریور 1400 35

با سلام
جنابعالی می بایست ابزار و وسایل ایمنی مرتبط، جهت انجام کار فراهم کرده باشید و در صورت عدم استفاده توسط کارگر یا استادکار، یا کتبا از وی تعهد بگیرید یا از ادامه کار جلوگیری نمایید. از جمله بهترین راههای حل چنین مسائلی، بیمه کردن مدت دار کارگران است. در موضوع شما کارشناسی موضوع را بررسی و میزان تقصیر کارگر و شما به عنوان کارفرما را مشخص می کند .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی