;
درخواست پرداخت حقوق بازنشستگی به صورت تمام وقت

سلام بازنشسته ۲۰ سال سابقه کار هستم سال ۷۸ بازنشسته شدم و با همه اینکه تمام وقت کار میکردم(۱۲ساعت) ولی ۱ ماه آخر به صورت پاره وقت کار کردم به علت مسافرت کارفرما .....الان حقوق بازنشستگی به صورت پاره وقت به من داده می شود میتوانم کاری کنم که حقوقم تمام وقت شود؟

18 شهریور 1400 11

با درود؛
در اینخصوص درخواست خود را از طریق سازمان تأمین اجتماعی مطـرح و مدارک و مستندات خود مبنی بر سوابق کاری و فعالیت تمام وقت خود را پیوست درخواست خود نمایید..
در صورت عدم توفیق و عدم حصول نتیجه، بایستی شکایتی در اینخصوص در دیوان عدالت اداری مطـرح نمایید..
موفق باشـید..

سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی