;
نحوه تعویض پلاک چگونه است؟

سلام روز بخیر برای سند زدن ماشین باید برای تعویض پلاک چیکار کنیم

18 شهریور 1400 7

با سلام
برای تعویض وتنظیم سند خودرو دو حالت وجود دارد وکالت تعویض پلاک ووکالت فروش اخذ گردد و ازسامانه مراکز تعویض وقت گرفته ونسبت به تعویض پلاک اقدام نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی