تقاضای تنظیم دادخواست اثبات ماکیت

روز خوش من فقط میخواهم یک مشاور یا وکیل ادعای مالکیت ما را نسبت به پلاک به پلاک های ثبتی درخواست مارا بنویسند بدون ذکر نام خودشان

19 شهریور 1400 100

با سلام و درود
شما میتوانید از طریق مراجعه به کارتابل هر وکیل و با پرداخت هزینه ، دادخواست اثبات مالکیت را تقاضا تا برایتان تنظیم شده و از طریق واتساپ به شماره همراهتان ارسال شود لازم به ذکر است مدارک موجود و لازم در خصوص خواسته خود را برای واتساپ وکیل مورد نظر ارسال نمایید
همچنین شماره هر وکیل در کارتابل موجود می باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی