مطالبه مهریه و تعلق آن در صورت درخواست طلاق از طرف زن

سلام من خانم هستم میخواهم درخواست طلاق بدم ایا میتونم مهریه ام روبگیرم

19 شهریور 1400 95

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی