;
در صورت اعتیاد زوج به مواد مخدر و سو اخلاق و رفتار زوج چه اقدامی بایستی انجام دهم.

باسلام وخسته نباشید.زنی هستم متاهل به دختربچه ۱۰ساله دارم حدود ۶ماهه شوهرم افتاده دام مواد هروئین شب روز اسایش ندارم کتک میزنه مارا تورا خدا راهنمایی کن از راه هل قانونی وارد شم

19 شهریور 1400 15
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی