;
ایا زوجه (همسرم ) بدون موافقت من می تواند طلاق بگیرد؟

سلام خانم بنده دو هفته هست رفته خونه پدرش برای من نامعلوم بود که چه مشکلی پیش آمده که رفته هرچه تقاضای دیدار کردم که خانم رو ببینم و باهاش صحبت کنم قبول نکرد و متاسفانه مهریه که چهارده سکه بود رو اجرا گذاشتند ما هم همان روز درخواست عدم تمکین را زدیم بعداً جلسه ای با خانواده خانم گرفتیم و صورت جلسه درباره مهریه تنظیم شد که صد میلیون پیش خانم بود و شصت میلیون دیگه در دادگاه به خانم بدهیم رفتیم مشاوره طلاق جلسه اول گذشت ،بعد از صحبت کردن مشاوره گفت مشکل شما حاد نیست و می تواند با هم زندگی کنید حقیقتا من زندگی خودم رو دوست دارم نمی دانم چرا خانم یپا ایستاده و میگه خقم رو بده و طلاق بنظر شما من نخوام میشه طلاق بگیره؟

19 شهریور 1400 9
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی