مطالبه مهریه در اداره ثبت

برای اجراییه مهریه،باید به دفترازدواج که عقد در آن صورت گرفت مراجعه کنیم و بعد اداره ثبت اسناد،برای توقیف اموال یا حکم جلب ،باید دادخواست توسط وکیل تنظیم شودو به دادگاه مراجعه کرد؛اما ایا میتوان این پروسه را همزمان انجام داد ؟یاباید منتظر نتیجه ی اجراییه اداره ثبت باشیم؟

19 شهریور 1400 65
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی