ایا نوشته عادی برای طلاق توافقی برای زوج الزام اور است ؟

یه سوال دیگر توی برگه ای که با خانواده خانم تنظیم و امضا شد بالاسر برگه نوشتیم که طلاق توافقی ولی در اصل جلسه برای توافق درباره چگونگی دادن مهریه بود که در برگه هم قید شد که چگونه داده شود بنظر شما می توانند خانواده خانم به این برگه استناد کنند و سوال دیگر آیا با تنظیم شدن این برگه دوباره می توانند مهریه رو از لحاظ قانونی به اجرا بگذارند

19 شهریور 1400 63

سلام
کاربر محترم هرگونه صورتجلسه با عنوان طلاق توافقی باید برای طرح دادخواست و نهایت اجرای طلاق با توافق طرفین باشد و زوجین هر کدام می توانند در هر مرحله تا قبل از اجرای صیغه طلاق حق انصراف از توافق را دارند

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی