نحوه صحيح ابلاغيه توسط دادگاه؟

اگر زوجه برای مهریه اقدام کند و آدرس خانه ی قبلی را بدهد و بدست زوج آدرس نرسد آیا در دادگاه زوج محکوم میشود زوج/مرد. و پیام اومده که ممنوع الخروجی و توقیف مال و منال شده است آیا زن زوجه میتواند کاری کند.

19 شهریور 1400 86

سلام
كاربر گرامي اگر راي ابلاغ شده باشد بله دادگاه ميتواند حكم را صادر نمايد در فرضي كه راي به شما ابلاغ واقعي نشده باشد شما ميتوانيد واخواهي نماييد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی