تقاضای مهریه از سوی زوجه

من تواپارتمان خانم زندگی میکردیم الان دوماه من بیرون کرده رفته مهریه اش گزاشته اجراوابنکه من تاحاالاخرجش دادم بعدگفتم بزارببینمت نزاشت یک هفته است ندادم گوشیم جواب نمیده بلاگ هستم میخواستم ببینم الان دادگاه برامن چه کمکب میتونه بکنه بعدا منو سرمهریه زندان میندازن؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
اخه من میخاستم بدونم ایشون میتونن من بندازن زندان سرمهریه ایشون یک جواب سرسری دادن بهم اعسارکه میدونم قسط بندی میکنن میخاستم ببینم الان دادگاه من خاسنه چحوری
20 شهریور 1400 92
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی