توقیف وجه نقد زوج توسط زوجه

سلام.چطور میتونم حکم توقیف پول پیش خونه همسرم رو بگیرم میخوام طلاق بگیرم

27 اردیبهشت 1401 58

با ورود..
با طرح درخواست مطالبه مهـریه و صدور اجراییه از اداره ثبت اسناد محل، می توانید دسـتور اموال منقول و غیرمنقول بنام زوج را در قبال مهـریه توقیف نمایید. و جوه نقـد پیش پرداخت، نیز جزو اموال منقول وی محسوب و به راحتی توقیف می گردند..

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی