دادخواست طلاق به استاد شروط ضمن عقد؟

یکی از شروط ضمن عقد این است که در صورتی که تا ۵ سال پس از ازدواج،زوجه به جهت عقیم بودن یا مشکلات جسمانی شوهر خود صاحب فرزند نشود،حق طلاق به زوجه داده میشود.شرایط استفاده از این شرط برای اقدام به طلاق چیست؟

20 شهریور 1400 52
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی