پرداخت حق الوکاله و حدود اختیارات وکیل

سلام ، قرارداد حق الوکاله با وکیل دادگستری تنظیم شده است و طبق قرارداد کل حق الوکاله باید در آخر کار و پس از انجام موضوع وکالت پرداخت می شده است وکیل محترم تا مرحله صدور کیفر خواست پرونده را پیگیری کرده اند ولیکن در جلسه دادگاه بدوی و تجدید نظر علی رغم اینکه عزل نشده بودند شرکت نکردند و حتی لایحه هم نفرستاده اند و موکل خود در دادگاه بدون حضور ایشان دفاع نموده است ، آیا وکیل می تواند کل حق الوکاله را ازموکل طلب کنند ؟

21 شهریور 1400 87

با سلام خدمت شما
وکیل مطابق حدود اختیارات تعیین شده و موضوع وکالت در وکالتنامه باید امور مربوط به موکل را انجام دهد و این امر که دعوی شما تا چه مرحله پیش رفته و ایشان در دادرسی حضور داشته یا خیر مطابق حدود اختیارات مصرح در وکالتنامه است
همچنین در‌خصوص قرارداد وکالت که مقرر بوده موکل مبلغ توافق شده را بعد از اتمام کار پرداخت نماید وکیل نمیتواند خلاف آن عمل نموده و حق الوکاله را مطالبه نماید مگر در صورت توافق میان طرفین لذا با توجه‌ به توضیحات ، شما ابتدا به وکالتنامه تنظیم شده رجوع نموده و حدود اختیارات را مطالعه نمایید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی