;
آیا ارایه مبایعه نامه مشترک به خریدار جدید مجاز است ؟

سلام بنده زمینی را بصورت قولنامه ای با دونفر دیگر خریداری کردم که تنها یک قولنامه با اسم ۳ نفر و میزان سهم هر شخص نوشته شد، حال بنده سهم خود را فروختم و قولنامه را به خریدار جدید تحویل دادم و رسید دریافت کردم، ایا تحویل قولنامه به خریدار جدید میتواند برای بنده از سمت ۲ نفر دیگر مشکل ایجاد کند؟

21 شهریور 1400 4

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی