مطالبه سهم الارث مورث و صدور حکم تخلیه

ببخشید من همسرم پارسال فوت شده مادرشوهرم و برادرشوهرام اموال شوهرمو برداشتن نمیدن الان این خونه ای نشستم هنه شورا مادرشوهرم برادرشوهرام امضا زدن که اینجا رو دادیم به همسر من الان اون برگرو پاره کردن میگن ارثیه ماست ترو قران الان حکم تخلیه توی ۱۰ روز اومده من باید چیکار کنم.؟! من با دوتا بچه صغیر کجا برم اخه

31 اردیبهشت 1401 71

با درود؛
کاربر محترم؛ شما و فرزندانتان جزو ورثه متوفی محسوب می گردید و خانه مذکور نیز جزو اموال ورثه و سـهم الارث شما و فرزندانتان می باشـد، هرچنـد که والدین شوهرتان نیز ذینفع می باشند، ولی سهم الارث انها در حد سهم الارث فرزندانتان نمی باشد..
مضاف بر این؛ شما می توانید با طرح دادخواستی مطالبه مهـریه نمایید که بنوعی می تواند مالکیت شما را بر ملک مذکور تثبیت نماید. که چگونگی این اقدام، مستلزم مشاوره و راهنمایی شما دارد..
# پیشنهاد می کنم جهت بررسی بیشتر و ارائه راهکار لازم جهت جلـوگیری از اجرای حکـم تخـلیه،، سـریعا با هماهنگی از طریق مشاوره تلفنی اقدام نمایبد..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی