طلاق به درخواست زوجه

سلام من میخوام اقدام به طلاق کنم اما واقعا نمیدونم از کجا باید شروع کنم میشه راهنمایی کنید نمیتونم وکیل بگیرم

31 اردیبهشت 1401 53

با درود؛
کاربر محترم؛ برای دادخواست طلاق، شما ابتـدا نیاز به اثبات مراتب عسر و حرج خود و یا تخلف از شـروط ضمن عقد ازدواج توسط زوج را دارید..
در صورت وجود مراتب عسروحرج می توانید با تنظیم دادخواست طلاق و ثبت آن از طریق دفاتر خدمات قضـایی جهت رسـیدگی در دادگاه خانواده مطرح نمایید..
برای شـروع می توانید ابتـدا با مراجعه به اداره ثبت اسناد محل، درخواست مطالبه مهـریه و صـدور اجرایبه جهت توقیف اموال منقول و غیرمنقول زوج را بنمایید..
# به لحاظ تخصصی بودن موضوع مطـروحه، جهت بررسی بیشـتر و ارائه راهکارهای لازم، با هماهنگی از طریق مشاوره تلفنی اقدام نمایید..

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی