دادخواست مطالبه حقوق مالی و طلاق

سلام من مواد مصرف میکنم حدود ۲۰ سال و چهار فرزند از همسر اول و دو فرزند از همسر دوم دارم، همسر اولم شکایت کرده که من معتادم و آزار و اذیتش میکنم، اگر برای دادگاه معلوم شد من اعتیاد دارم چه حکمی میده؟

22 شهریور 1400 55

سلام
بستگی به دادخواست همسرتون داره، اگر ایشان فقط اعتیاد و آزار و اذیت را عنوان کردند قصد اثبات عسروحرج و شرط ضمن عقد برای حق طلاق را دارند، بسته به تشخیص دادگاه که اعتیاد و آزار و اذیت در چه حدی باشه می‌تواند وکالت در طلاق به ایشان رسیده و سایر حقوق مالی را نیز مطالبه نمایند

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی