الزام به تعهد طبق قرارداد

خیانت در امانت طبق صحبت های من با طرف فروشنده مال که شلتوک برنج میباشد که قبض باسکول و قیمت روز فروش شلتوک در تاریخ واریز وجه به روز میباشد معامله کردیم الان فروشنده فروش یک ماه قبل قیمت شلتوک وبرای من حساب کرده که ضرر زیادی به من وارد شده است چکار باید بکنم

22 شهریور 1400 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی