تضمین لازم برای اصل سرمایه

باسلام، قصد دارم تا خودرویی خریداری کرده جهت کار در پروژه در اختیار شرکتی قرار دهم، اما به دلایل قرارداد ایشان باید خودرو به نام شرکت خریداری شود، چگونه میتوانم تظمین قانونی برای اصل سرمایه ای که در اختیار ایشان میگذارم و سود خود داشته باشم

31 اردیبهشت 1401 51

با درود؛
کاربر محتـرم: می توانید با تنظیم قرارداد فیمابین در اینخصوص، شـروط و تعـهدات و الزامات و ضمانت عدم اجرای شروط را متن قرارداد ذکر نمایید و عنداللـزوم جهت ضمانت انجام تعـهدات، می توانید شرط عدم انجام تعـهد و با تعـهدات را وجه التزام تعیبن نمایید..
بهتر است از یک متخصص حقوقی در تنطیم قرارداد فیمابین، کمک بگیـرید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی