رفع مشرفیت تراس واحد مسکونی

باسلام سقف پارکینگ طبقه همکف متصل شده به واحد بنده و همسایه. به همسایه از سمت اتاق خوابش درب دادند و به واحد ما پنجره. تراس به واحد من کاملا مشرف و در سند هیچ یک هم قید نشده مشاع ساختمان چجوری میتونم منم درب بگیرم و از تراس استفاده کنم و یا رفع مشرفیت کنم

31 اردیبهشت 1401 143

با درود؛
کاربر محترم؛ در صورتیکه در متن سند مشاعی ملک، هیچ کدام از موارد اعلامی قیـد نشده باشد،، شما بعنوان احدی از مالکین مشاعی، حق رفع مشرفیت و سایر اقدامات ساختمانی مذکور در ملک را دارید..
فلـذا می توانید ابتـدا از طریق ارسـال اظهارنامه و در صورت عدم توفیق، با طرح دادخواست، درخواست رفع مشرفیت و سایر اقدامات مدکور را جهت رسـیدگی در دادگاه مطرح نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی